برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران عامل مجموعه شرکت های هلدینگ پرشیا فلز

  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران عامل مجموعه شرکت های هلدینگ پرشیا فلز
برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران عامل مجموعه شرکت های هلدینگ پرشیا فلز

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران عامل مجموعه شرکت های هلدینگ پرشیا فلز

جلسه هم اندیشی مدیران هلدینگ پرشیا فلز اسپادانا  روز شنبه مورخ 22/09/99 در محل شرکت ساتها و با حضور مدیر عامل محترم هلدینگ جناب آقای مهندس ابکاء و معاونین محترم ایشان آقایان مهندس موتمن و مهندس خوش خلق و مدیران عامل شرکت های مجموعه برگزار گردید.
در  این جلسه ضمن بررسی موارد دستور جلسه گزارشی نیز در خصوص استراتژی ها و برنامه های بلند مدت و در دوره کرونا شرکت ساتها ارائه گردید.
آقای مهندس روغنی مدیر عامل شرکت در این گزارش استراتژی فعلی شرکت را بصورت خلاصه تاب آوری ذکر نموده و نشانه نتایج آن را عملکرد شرکت در این دوره سخت بیان نمود.
مدیر عامل محترم هلدینگ جناب آقای مهندس ابکاء نیز در این جلسه به پایش مرتب و بررسی دوره ای این استراتژی ها تأکید نمودند . در پایان این جلسه حاضرین از خط تولید و اقدامات تازه انجام یافته در شرکت ساتها بازدید نمودند.