پروژه احياء مستقيم مكران

پروژه احياء مستقيم مكران

پروژه احياء مستقيم مكران

کارخانه احیا مستقیم مکران در شهرستان چابهار، استان سیستان و بلوچستان با هدف تولید 1,600,000 تن آهن اسفنجی در سال با تکنولوژی میدرکس از سال 1394 شروع به ساخت آن آغاز گردیده است.

کارفرمای این پروژه شركت مهندسی ساخت تجهیزات متک سپاهان بوده است

شرکت مهندسی نصب تجهیزات صنایع قائم در این پروژه انجام عمليات نصب سازه هاي فلزيPipe Rack  به وزن حدودی 700 تن در سال 1399 را بر عهده گرفته است.

.