پروژه احیاء مستقیم مگا مدول سیرجان

پروژه احیاء مستقیم مگا مدول سیرجان

پروژه احیاء مستقیم مگا مدول سیرجان

هدف از اجرای این پروژه تولید آهن اسفنجی به ظرفیت یک میلیون و هفتصد هزار تن در سال با تکنولوژی میدرکس می باشد.

سرمایه گذاری ارزی معادل 120  میلیون یورو و سرمایه گذاری ریالی: 3000 میایارد ریال می باشد که  میزان اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم آن 250-600  نفر است.

در این پروژه شرکت مهندسی نصب تجهیزات صنایع قائم از سال 1400 قراردادی به شرح ذیل با شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک به عنوان پیمانکار دست دوم منعقد نموده است.

فعالیت­های انجام شده توسط شرکت در پروژه احیا مستقیم مگا مدول سیرجان استان کرمان:

 نصب اسکلت فلزی و بدنه ریفرمر به وزن حدودی 1،700 تن
 نصب داکتهای ریفرمر به وزن حدودی 350 تن