پروژه خط کلاف سازی صبا فولاد زاگرس

پروژه خط کلاف سازی صبا فولاد زاگرس

پروژه خط کلاف سازی صبا فولاد زاگرس

پروژه خط کلاف سازی صبا فولاد زاگرس برای تولید انواع میلگرد ومفتول صنعتی وساختمانی به صورت کلاف  از سایز 5.5 تا 20 میلیمتر در دست اجراست.