پروژه طرح توسعه نیروگاه توازن ذوب آهن اصفهان

پروژه طرح توسعه نیروگاه توازن ذوب آهن اصفهان

پروژه طرح توسعه نیروگاه توازن ذوب آهن اصفهان

    طرح توازن به منظور توازن بخش­های مختلف خط تولید ذوب آهن اصفهان و تامین شارژ مجتمع فولاد سبا و در نتیجه افزایش ظرفیت تولید سالانه 9/1 میلیون تن در سال به 4/3 میلیون تن و مقاطع فولادی به مرز 7/2 میلیون تن در سال انجام گردید، این طرح پس از مطالعات مقدماتی در دستور كار ذوب آهن اصفهان قرار گرفت.

طرح شامل پنج بخش زیر می­باشد :

الف- كوره بلند (احداث كوره بلند شماره 3 با حجم 2000 متر مكعب و ظرفیت 4/1 میلیون تن چدن مذاب در سال )
ب - آگلومراسیون (احداث آگلومراسیون شماره 4 با سطح پخت 204 متر مربع و به ظرفیت 4/2 میلیون تن آگلومره در سال)

ج - كك سازی (ایجاد باطری كك سازی شماره 3 به ظرفیت 900 هزار تن كك در سال)

د - نیروگاه (ایجاد دو واحد نیروگاه بخاری هركدام به ظرفیت 55 مگاوات)

ه - واحدهای جانبی

 

فعالیت­های انجام شده توسط شرکت در پروژه طرح توسعه نیرو گاه توازن ذوب ­آهن اصفهان که در سال 1383 و به مبلغ 4.834.765.608 ریال انجام گردید:

 

  • انجام 40000 متر مربع فعالیت­های ابنیه
  • اجرای 3000 متر طول پایپینگ
  • نصب 300 تن متعلقات پایپینگ
  • اجرای 2000 متر طول انواع کابل کشی
  • نصب  4 تن تجهیزات برقی