پروژه فولاد غدیر نی‏ریــز

پروژه فولاد غدیر نی‏ریــز

پروژه فولاد غدیر نی‏ریــز

مجتمــع فولاد غدیر نی‏ریــز یکی از 7 طـرح تولید فولاد استانی تولید آهن اسفنجی و فولاد سازی دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای هدف توسعه غیر متمرکز فولاد در برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور است که با هدف تولید سالانه 800,000 تن آهن اسفنجی و 1 میلیون تن فولاد در استان فارس و شهرستان نی‏ ریز احداث و به بهره برداری رسیده است.

 

فعالیت¬های انجام شده توسط شرکت در پروژه:

مونتاژ و نصب تجهیزات ناحیه EAF/LF به ظرفیت سالانه 800 هزار الی 1 میلیون تن به وزن حدودی 1250 تن
تحت نظارت شرکت Danieli کشور ایتالیا
اجرای عملیات برق و ابزار دقیق به میزان حدود 200  کیلومتر انواع کابلهای قدرت و L.V. ، ابزار دقیق، نصب
تابلوها و تستهای مربوطه پروژه فولادسازی تحت نظارت شرکت Danieli کشور ایتالیا
اجرای پوشش سالنهای اصلی، جنبی، انتقال مواد پروژه فولادسازی به متراژ 100000 متر مربع
 نصب حدود 950 تن تجهیزات پروژه احیاء مستقیم
 اجرای حدود 230000 متر طول انواع کابلکشی پروژه احیاء مستقیم